Perushammashoito

Purentafysiologinen hammashoito

Purennassa esiintyvät, pienetkin poikkeamat voivat aiheuttaa yllättävän paljon hankaluuksia. Hampaiden asentovirheistä johtuvat purennan ongelmat voidaan korjata useilla menetelmillä.

Leukanivel- ja puremalihasvaivojen syynä on usein hampaiden narskuttelu eli bruksismi.
Tällöin hoitona yleensä on purentakisko.

Jos hampaisto on pahoin kulunut ja purenta madaltunut, voidaan joutua rakentamaan koko hampaisto purentaa varten uudestaan.

Oikomishoidolla korjataan hampaiston asentovirheitä ja purentaa. Jos asentovirhe koskee poskihampaita ja aiheuttaa purentavirheitä, oikominen toteutetaan kiinteillä oikomiskojeilla.